En daar was ze opeens! Door de persconferenties over de coronamaatregelen van het kabinet heeft Irma Sluis in korte tijd nationale bekendheid verworven. Een nieuwe bekende Nederlander. De vrouw achter Mark Rutte die de gebarentaal op de nationale kaart zet. Wie is deze doventolk en hoe ingewikkeld is deze gebarentaal?

Irma Sluis

Deze vrouw afkomstig uit Den Haag heeft, licht verbazend, geen naaste familie die doof is. De Nederlandse gebarentaal is dus niet haar moedertaal. Deze taal heeft zij geleerd door een HBO-opleiding Gebarentaal. Erg knap vind ik het persoonlijk. Op het moment dat zij in beeld verscheen had ik meer aandacht voor haar dan voor onze Minister-President. En ik niet alleen, heel Nederland sloot haar in de armen.

Al snel werd Irma Sluis overladen door positieve reacties van kijkers, met name vanwege het gebaar voor “hamsteren” dat ze maakte. Dit gebaar werd onder niet-doven als hilarisch ervaren door de sterke gelijkenis met het verzamelgedrag van hamsters. Ook het ‘stikkende’ gebaar dat ze maakte voor de zinsnede “als je het thuis niet uithoudt” ging viraal. In de media en op sociale media kreeg ze al gauw eretitels als ‘(gebaren)tolk des vaderlands’, ‘koningin van het internet’ en ‘baken in de crisis’.

Het verhaal van de toren van Babylon

In het verhaal in Genesis 11:1-9 werd er op aarde nog één taal gesproken en trokken na de zonvloed alle mensen “in oostelijke richting” en vestigden zich op de vlakte van Sinear. Daar bakten ze stenen en zeiden: “Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken, en we zullen niet over de hele aarde verspreid raken. Maar toen daalde de Heer af om te kijken naar de stad en de toren die mensen aan het bouwen waren.

God veroorzaakte een spraakverwarring, zodat de mensen, die eerst één taal hadden, elkaar niet meer konden verstaan. De bouw van de stad en de toren werden gestaakt. God verspreidde vervolgens de mensen over de aarde. Ik vertel dit verhaal omdat ik mezelf nu afvroeg; zouden de gebarentaal wel universeel zijn? Anders hadden deze mensen met gebarentaal hun toren kunnen afbouwen. En ik kwam tot een verrassende ontdekking…

Gebarentaal

Waarom gebarentaal als we ook ondertiteling hebben? Mensen die doof zijn geboren kennen niet te gehele zinswijze inclusief de intonatie waarmee wij spreken. Zo kan een ondertiteling is dan ook erg verwarrend vandaar dat men de gebarentaal gebruikt. We hebben ook een eigen Nederlandse gebarentaal. Ieder land heeft zijn eigen gebarentaal. Sterker nog; binnen in land heeft men ook ieder zijn “accenten”gebarentaal zodat men kan door middels gebaren kan “horen” waar iemand vandaan komt. Bizar eigenlijk dat je door gebaren kunt lezen of iemand uit Brabant of Noord-Holland komt.

Dus de bouwers van de toren van Babylon hadden elkaar nooit kunnen verstaan middels gebarentaal.

Nederlands trots als doventolk

En toen was opeens doventolk Irma daar, Nederlands trots. Door wie social media los ging toen ze opeens halverwege een persconferentie werd vervangen. Nederland heeft haar in het hart gesloten. Toch is die bekendheid ergens ook wel handig voor Irma Sluis. Zo probeert ze alle aandacht die ze krijgt om te draaien naar de dovengemeenschap om die meer aandacht te geven. Een project als de film van Pathé Thuis is daar een mooi voorbeeld van. Stiekem had ik zelf nog gehoopt dat we, na deze corona-crisis, een aankondiging kregen dat Mark Rutten met Irma Sluis in het huwelijksbootje zou stappen maar zij is al jaren gelukkig getrouwd. Het zou wel een mooi einde zijn geweest van deze bizarre situatie waarin wij nu leven…