Mijn man heet Pieter, Piedro of Henk, afhankelijk van mijn mate van irritatie. Mijn man hoort mij namelijk vaak niet. Dat heeft met een aantal dingen te maken. Eén van de belangrijkste is de constante piep in zijn oor. Mijn man heeft tinnitus.

Wat is tinnitus?

Een ander woord dat gebruikt wordt voor oorsuizen is tinnitus. Tinnitus is een vorm van gehoorschade. Als je tinnitus hebt hoor je geluiden zonder dat ze er zijn. Wat voor geluid kan sterk verschillen. De “piep in het oor “is een bekende maar er zijn ook mensen die een fluit, een suis of een zoemend geluid horen. Tinnitus is een fantoom geluid wat je in één of beide oren kan horen.

Wat veroorzaakt tinnitus?

Ik heb er de laatste jaren veel over gelezen in verschillende talen. Over de grens blijken ze namelijk nog wel eens anders tegen tinnitus en de behandelbaarheid daarvan aan te kijken dan wij in Nederland. Veel wetenschappers gaan er vanuit dat de oorzaak in de hersenen ligt. Ook (midden) oorontsteking wordt genoemd al mogelijke oorzaak. In 40% van de gevallen kan geen oorzaak gevonden worden.

Wat hoort hij dan?

Na al die jaren samen weet ik nog steeds niet precies wat manlief hoort. Hij heeft eens met behulp van een decibel app laten horen wat hij ongeveer hoort, hoe luid zijn piep is. Ik schrok daar best wel van. Het geluid was veel harder dan ik dacht en ik was dan ook blij toen hij het weer uitzette. Tegelijkertijd realiseerde ik me dat hij die optie niet heeft.

Als ik het goed begrijp verschilt het ook nog eens per dag hoe luid zijn piep is. Op sommige dagen heb ik het hele arsenaal aan bijnamen nodig voor ik tot hem door dring. Hoe dat ontstaan is weten we niet meer. Op slechte piepdagen reageert hij niet meer op zijn eigen naam. Als ik dan met wat meer kracht Piedro roep, reageert hij vaak wel. Op slechte dagen krijgen ik echter pas een reactie als ik HENK! brul. Op die dagen overstemt zijn piep alle andere geluiden in die mate dat hij alleen zijn piep hoort. Op andere dagen is het goed te doen.

Soms kom ik op zondagmorgen beneden en hoor ik iemand van anderhalve meter afstand de borden en het bestek in de kast smijten met zoveel mogelijk herrie. Bij wijze van spreken natuurlijk. Als ik dan vraag of het wat zachter mag, legt hij uit dat hij geluid nodig heeft omdat hij zo’n last heeft van zijn piep. Als het stil is, hoort hij de piep zo hard.

Is tinnitus erfelijk?

Op de site van Stichting hoormij is te lezen dat er (nog) geen onderzoek gedaan is naar de erfelijkheid van tinnitus. In families waar gehoorverlies voorkomt, komt tinnitus vaker voor. Ook in mijn schoonfamilie zijn er meerdere mensen die fantoomgeluiden horen. Over het algemeen wordt tinnitus gezien als een symptoom van een aandoening en zodanig is het niet erfelijk.

Wat betekent dit voor onze kinderen?

De meest voorkomende oorzaak is gehoorschade, bv door langdurige en vake blootstelling aan harde geluiden. Ook (midden) oorontstekingen veroorzaken tijdelijk oorsuizen , vooral bij jonge kinderen.

Wij zijn dan ook heel voorzichtig met harde geluiden. Optochten waarbij de muziek té hard is vermijden we. Of de kinderen krijgen gehoorbescherming. Middenoorontstekingen zijn niet altijd te voorkomen maar gelukkig is ook onze huisarts heel alert.

Zit tinnitus alleen in je oor?

Als gevolg van het constante ruisende, piepende of fluitende geluid in hun oor kunnen mensen last krijgen van de volgende klachten:

  • Moeite met concentreren
  • Slapeloosheid/vermoeidheid
  • Angstklachten
  • Gevoelens van wanhoop en boosheid
  • Neerslachtigheid
  • Snel geïrriteerd zijn

Zo kan je bijvoorbeeld als je last hebt van vermoeidheid of stress meer last krijgen van je tinnitus. De constante aanwezigheid hiervan kan echter weer zorgen voor meer stress en slapeloosheid waardoor je het risico loopt in een spiraal terecht te komen.

Welk effect heeft tinnitus op je relatie?

Dit is voor iedereen verschillend. Ik betrap mezelf erop dat ik de piep van mijn man te vaak vergeet. Voor mij is het niet zo aanwezig. Ik hoor, zie en voel het niet. Het enige wat ik merk is dat hij mij weer eens niet hoort. Of een korter lontje heeft dan normaal en bijvoorbeeld kriegel wordt van de kinderen. Waar ik dan vervolgens weer kriegel van wordt.

Hoewel de piep voor mij in wezen dagelijks aanwezig is, hou ik er vaker niet dan wel rekening mee. Voor mij is het nog stééds lastig onderscheid te maken tussen kriegel door een slechte nachtrust en kriegel door tinnitus. Maakt dat uit zou je zeggen? Ja, ik vind van wel. Want als zijn tinnitus opspeelt kan het fijn zijn als de kinderen en ik daar rekening mee houden door bijvoorbeeld minder herrie te maken. Gelukkig legt hij steeds vaker uit hoe het voor hem is, wat hij hoort en hoe we hem kunnen helpen.

Bewustwording

In de week van 1 t/m 7 februari 2021 is het de week van het oorsuizen. Deze bewustwordingscampagne is bedoeld om tinnitus een gezicht te geven. Begrip uit je omgeving is heel belangrink maar hoe leg je aan anderen uit hoe belastend tinnitus kan zijn? Hoe maak je het onzichtbare zichtbaar? Als je het echt wilt weten maak dan gebruik van de geluidsfile Tinnitus geen gehoor op de site van Stichting hoormij: En áls je dat doet, bedenk dan dat jij dat vervelende geluid uit kan zetten. Iets wat voor 2 miljoen Nederlanders géén optie is. Voor hen is er geen ontsnapping en geen stilte.