Vandaag (9 juni 2019) is het eerste Pinksterdag. Morgen (tweede Pinksterdag) is iedereen een extra dagje vrij, maar waarom eigenlijk? Ik ben zelf opgegroeid op de vrijeschool, waar dit feest uitgebreid gevierd wordt. Afgelopen vrijdag heb ik dan ook, helemaal in het wit gekleed met een bloemenkroon op mijn hoofd, met mijn klas om de meiboom gedanst. Ik ben gaan uitzoeken waar Pinksteren vandaan komt en heb dit samengevat in deze blog.

Zeven zondagen na het Paasfeest is het Pinksteren. Het woord Pinksteren komt van het Oudgriekse woord Pentèkostè . Dit betekent vijftig en is de vijftigste dag en laatste dag van Pasen. Het is een christelijke feestdag waarmee wordt herdacht dat de Heilige Geest neerdaalde uit de hemel op de apostelen en andere aanwezige gelovigen. Na de dood van Jezus op Goede Vrijdag en zijn wederopstandig met Pasen hadden de leerlingen van Jezus nog veertig dagen lang de steun van zijn aanwezigheid. Op de veertigste dag van Pasen vertrok Jezus naar de hemel. Hij beloofde dat hij de Geest van God zou sturen die hen geestelijk verder zou leiden. Dit gebeurde op de vijftigste dag van Pasen en was hiermee ook het begin van de (katholieke) kerk.

Vieringen

Wij kennen veel feestelijkheden rond Kerstmis en Pasen. Helaas zijn deze bij Pinksteren verloren gegaan. Oude gebruiken van Pinksteren zijn het loslaten van duiven vanuit de nok van de kerk en vurige ballen en bloemen naar beneden werpen. Het Pinksteren dat nog op een aantal plaatsen gevierd wordt, is ontstaan uit een heidens meifeest. Hier werd de vruchtbaarheid van het land werd gevierd. Ook zijn er allerlei feesten ontstaan die losstaan van de kerkelijke pinksterviering. Deze feesten worden buiten gevierd, zoals schuttersfeesten, kermissen, wedstrijden en voorjaarsfeesten.

Pinksterbloem of Pinksterbruid

Pinksteren

Het feest dat wij op de vrijeschool vieren op de vrijdag voor Pinksteren is het feest rondom de viering van de Pinksterbloem of Pinksterbruid. Het feest is oorspronkelijk een feest waarbij het dorp het mooiste meisje tot pinksterbloem of – bruid koos. Zij werd met bloemen versierd en kreeg een kroon; het was een feest waarbij jonge mannen en vrouwen dansten, zongen en kennis met elkaar maakten. De bloem of bruid symboliseerde de aanvang van de zomer.

Op de vrijeschool worden de twee oudste kleuters (een jongen en een meisje) tot Pinksterblom en Pinksterbruid gekroond. Zij lopen vooraan met een mooie hoed en een bruidsjurk. De rest van de kleuterklas volgt hen, zingend en in het wit. De kleuterklassen en de klassen 1 tot en met 6 (groep 3 tot en met 8) verzamelen zich rond de meiboom; een paal met daaraan linten. De zesde klas vlecht deze linten door middel van dans en gezang in. Hierna laten de overige klassen (ook in het wit met een pinksterkroon op) een lied en dans zien. Op sommige scholen is het traditie om de ouders van de zesde klas de meiboom weer uit te laten vlechten. Een mooi gebaar om het naderende eind van het schooljaar te vieren.

Het belang van Pinksteren

Ik vind het belangrijk dat de kinderen bewust zijn van de feestdagen. Op de vrijeschool wordt daar veel mee gedaan. Wij vieren (bijna) alle feestdagen en hechten er veel waarde aan. Ook omdat het de kinderen helpt het jaar te leren kennen. Vanwege de vaste feestdagen, leren de kinderen te leven door het jaar. Het is bijzonder om op Pinksteren iedereen in het wit te zien lopen op school. Het heeft iets magisch om zulke feesten te mogen delen met een hele klas en hier nog het hele weekend van na te mogen genieten.

Vier jij pinksteren? Laat het me weten in de reacties.

My polaroid life.